Varsling

Sarpsborg IL - Håndball er en verdidrevet idrettsklubb med et åpent og inkluderende miljø, hvor vi tar godt vare på hverandre. Sarpsborg IL- håndball skal være et trygt sted og alle medlemmene skal bli behandlet med respekt. Har du en alvorlig bekymring så oppfordrer vi deg til å si ifra.

Varslingsrutiner i Sarpsborg IL-Håndball

Alle som har en tilknytning til idrettslaget, enten som leder, foreldre, tillitsvalgt, ansatt eller utøver har rett til å si i fra – «varsle» på en forsvarlig måte om forhold som ansees som usunne eller kritikkverdige uten risiko for negative konsekvenser. Sarpsborg IL-håndball ønsker med dette å legge til rette for et godt ytringsklima i klubben.

Hva er så «kritikkverdige forhold» i klubben?

Eksempler kan være brudd på våre verdier, felles retningslinjer, etiske normer og retningslinjene i tilknytning til barne- og ungdomsidrett. Seksuell trakassering og overgrep, mobbing, rasisme og diskriminering, vold og trusler, drift av idrettslaget og undergrupper.

Hvordan varsle?

All varsling skal som hovedregel skje internt i klubben, på hjemmeside eller eget skjema. Med internt menes gjennom den naturlige organiseringen i den gruppen du ønsker å varsle om. Hvis din ytring ikke kan tas opp direkte med eventuell trener/lagleder for gruppen, er det naturlige å varsle direkte til leder for sport. Saken vil da tas opp i sport, som kobler på styreleder/styret.

Leder i sport skal i løpet av 14 dager gi en første tilbakemelding på din henvendelse. Leder plikter også å informere styreleder av Sarpsborg IL håndball og varslingsansvarlig i styret, som loggfører henvendelsen din. Alternativt kan varselet også leveres direkte til Sarpsborg IL håndball sin styreleder.

Den som varsler

En varsler skal få tilbakemelding innen rimelig tid om at varselet er mottatt, og at varselet vil bli fulgt opp og undersøkt nærmere. Dersom varslingen ikke fører fram til en oppfølgingssamtale og/eller tilbakemelding for øvrig innen 14 dager, eller varsler ikke er tilfreds med tilbakemeldingen, er det styreleder i Sarpsborg IL håndball som skal følge opp videre.

Dersom ytringsklima i den aktuelle sak er vanskelig håndterlig, og du ønsker å være anonym overfor den gruppen det gjelder, skal varsling skje direkte til Sarpsborg IL- håndball sin styreleder, som har taushetsplikt. Styreleder kan etter konsultasjon med deg, trekke inn styret i den videre behandlingen.

Ønsker du å varsle totalt anonymt, kan dette gjøres ved å sende skjemaet i en konvolutt med din ytring til Sarpsborg IL Håndball adresse v/styreleder. Varselet vil bli fulgt opp og undersøkt, men en tilbakemelding vil naturlig nok være umulig. Saken vil bli loggført og behandlet, men ønsker du å forbli anonym vil imidlertid full kartlegging av saksforholdet kunne bli vanskeliggjort.

Last ned varslingsskjema