Arrangement
1. Når har dere arrangement?
Husk og sjekke www.handball.no noen dager før arrangementet da det kan
forekomme endringer i antall kamper. www.silhandball.no er ikke alltid oppdatert.
2. Ved arrangement åpner Sarpsborghallen kl 07.30 på lørdag og kl 10.00 på søndag. Ved
spesielle arrangement og cuper åpnes hallen etter egen avtale.
3. Utstyr som skal brukes i forhold til kampen står klar i kiosken. Ved spørsmål kontaktes Wivian Kollvangsnes mobil 977 73 152.
4. Møt alltid ved kiosken ved ankomst dugnad. Da slipper ansvarlig å lete etter deg.
Dugnadsansvarlig legger liste over oppsatt dugnad tilgjengelig i kiosken. Det er viktig at en
person alltid er tilstede i tillegg til dem som er i kiosk, billetter og sekretariat. Denne skal
avløse ved for eksempel toalettbesøk eller ordne opp i uforutsette problemer.
5. Klokker som skal brukes under kamp hentes hos vaktmester. Be vaktmester sette på kamplys på bane der kampen skal gå. OBS! det trengs skjøteledning hvis kampen går på bane B. Fås hos vaktmester.
6. Når arrangementet er ferdig skal alt ryddes på plass igjen. Det er viktig at
baner/tribuner/garderober er tømt for søppel. Dugnadsansvarlig for hvert lag må påse at
laget har fulgt disse retningslinjene.
7. All søppel kastes i container utenfor hallen bak bane c.
Hvis SIL får tilbakemeldinger på at disse retningslinjene ikke er fulgt vil det bli gitt bøter til det
laget som er arrangement ansvarlig.
Utstyr brukt i forbindelse med sekretariat/kamprapport og inngang, settes tilbake i kiosk ved  kampslutt. Arrangørsekk skal ikke fylles med søppel. Klokka leveres tilbake til vaktmester.
hallen.
Til opplysning:
Arrangementet blir fordelt i forhold til hvem som har kamp den aktuelle dagen, samt hvor mange
medlemmer lagene har. De lengste arrangementene blir fordelt på dem som har flest medlemmer. Vi
prøver å gjøre det så rettferdig som mulig. Eventuelle omberamminger underveis har vi ikke kontroll
på.

Billetter/inngang:
1. Luka skal betjenes senest 45 min før kampstart(30 min søndager, da hallen ikke åpner før 10 hvis første kamp er 10.30). Barn skal ikke sitte her.
2. Det skal alltid selges billetter(nytt av sesongen 17/18; det selges ikke lenger honnørbilletter).
Kan betales med vipps(72516), kontant eller via kortautomat(kiosken). Pris for voksne på juniorkamper er kr 60,- og på seniorkamper 80,-
3. Dommerskjema blir levert i inngang fra respektive dommere og legges i pengeskrin. Øk ansvarlig i klubben betaler ut dommerhonorar via konto. Ingen kontant utbetaling til dommere.
Dommerskjema må være korrekt utfylt:
a. Hjemme/bortelag.
b. Alderstrinn.
c. Beløp.
d. Underskrift fra dommer.
4. Kasse skal telles opp og oppgjørsskjema må fylles ut fra den som sitter i billettluka +
arrangementansvarlig.

Sekretariat
1. Sekretariatet skal være betjent senest en halv time før kampstart.
2. Sette igang klokke og skrive kamprapporter.
Her er det viktig at dere får med sluttresultat.
Rapport må være korrekt utfylt av lagleder m/underskrift.
Underskrift fra dommere. Underskrift fra tidtaker og sekretær.
3. Påse at banen er ryddet ved dagens slutt.

Kiosk
1. Kafeteria skal være åpnet senest en halv time før første kamp. Barn skal ikke arbeide dugnad
og heller ikke oppholde seg bak disken. Det skal minst væe 2-3 på hver vakt.
2. Billetter til kamp kan betales over kortautomat i kiosk for de som ikke har vipps eller kontant. Koster 60,-juinorkamper og 80,- seniorkamper. Kvittering leveres i inngang for billett.
3. Ansvarlig lag behøver ikke handle inn varer da dette er ordnet på forhånd, men hvert lag skal
ha med 2 hjemmebakte kaker.
4. Blir det tomt for enkelte varer sjekk fryser.
5. Tørrvarer skal fylles på ved behov.
6. Rydd og vask kafeteria ved jevne mellomrom.
7. Tøm søppeldunker og fjern tomflasker på tribunen.
8. Ved dagens slutt skal bord i kafeteria vaskes over
9. Legg søppel i svarte sekker (ligger under vasken på kjøkkenet). All søppel kastes i container
på utsiden av hallen bak bane c.

Til orientering:
Følg sjekkliste som henger i kiosken.