Kontingenter 2022 - 2023
Enkeltmedlem 600
Familiemedlem 1000
Treningskontingenter
K2 4400
H2 4400
Junior jenter 4400
Junior gutter 4400
H5 1000
J16 (2006) 3900
J14 (2008) 3500
J12 (2010 og 2011) 3000
J10 (2012) 2500
J9 (2013) 2000
J8 (2014) 2000
G14 (2008) 3500
G11 (2011) 3000
G10 (2012) 2500
G9 (2013) 2000
G8 (2014) 2000
Youngstars og nye 1100

 

For barn nr. 2 i junioravdeling gis 25% søskenmoderasjon. For barn nr. 3 i junioravdelingen gis 50% søskenmoderasjon.

Sarpsborg IL Håndball prøver etter beste evne å legge til rette for samhold, positivitet, aktivitet og håndballkunnskap. For å være best mulig rustet for dette har klubben valgt å benytte betalt arbeidskraft for enkelte tjenester, bla regnskapsføring og merkantil administrasjon. Dette letter arbeidet betydelig for styremedlemmer og andre som gjør en frivillig innsats for drift av klubben. Hovedkostnadene for SIL Håndball er halleie, påmeldingsavgifter til NHF, trenerhonorar og lønn.

Vi viderefører ordningen med at nye medlemmer i aldersgruppen 6-9 år  får kvalitetsball og drikkeflaske ved innmelding i klubben.

Satser treningsavgift
Avgiftene for sesongen er som følger:

 

Betaling
Klubben har valgt å sende ut medlemsavgift og treningsavgift samtidig en gang pr år. Dette for å spare administrasjonskostnader ifbm fakturering og oppfølging av innbetalinger. Faktura sendes ut i oktober. Er det ønske om å dele fakturabeløpet i flere innbetalinger skal regnskapsfører kontaktes vedrørende dette, vi finner alltid en løsning 🙂 Regnskapsfører er Trine Stang mail trine.stang@hotmail.com

Lykke til med sesongen!


Organisasjonsnummer: 996361764   Kontonummer: 1020.30.62791