Kontingenter 2023 - 2024
Enkeltmedlem 600
Familiemedlem 1000
Treningskontingenter
K1 4400
H2 4400
Junior jenter 4400
Junior gutter 4400
H3 2000
J/G16 (2007) 3900
J/G15 (2008) 3900
J/G14 (2009) 3500
J/G13 (2010) 3500
J/G12 (2011) 3000
J/G11 (2012) 3000
J/G10 (2013) 2500
J/G9 (2014) 2000
J/G8 (2015) 2000
J/G9 (2014) 2000
J/G8 (2015) 2000
J/G7 (2016) 1500
Håndballskolen (nye) 1100

 

For barn nr. 2 i junioravdeling gis 25% søskenmoderasjon. For barn nr. 3 i junioravdelingen gis 50% søskenmoderasjon.

Sarpsborg IL Håndball prøver etter beste evne å legge til rette for samhold, positivitet, aktivitet og håndballkunnskap. For å være best mulig rustet for dette har klubben valgt å benytte betalt arbeidskraft for enkelte tjenester, bla regnskapsføring og merkantil administrasjon. Dette letter arbeidet betydelig for styremedlemmer og andre som gjør en frivillig innsats for drift av klubben. Hovedkostnadene for SIL Håndball er halleie, påmeldingsavgifter til NHF, trenerhonorar og lønn.

Vi viderefører ordningen med at nye medlemmer i aldersgruppen 6-9 år  får kvalitetsball og drikkeflaske ved innmelding i klubben.

Satser treningsavgift
Avgiftene for sesongen er som følger:

 

Betaling
Klubben har valgt å sende ut medlemsavgift og treningsavgift samtidig en gang pr år. Dette for å spare administrasjonskostnader ifbm fakturering og oppfølging av innbetalinger. Faktura sendes ut i oktober. Er det ønske om å dele fakturabeløpet i flere innbetalinger skal regnskapsfører kontaktes vedrørende dette, vi finner alltid en løsning 🙂 Regnskapsfører er Trine Stang mail regnskap@silhandball.no

Lykke til med sesongen!


Organisasjonsnummer: 996361764   Kontonummer: 1020.30.62791