Trenings-og medlemsavgift 2021/22
Sarpsborg IL Håndball prøver etter beste evne å legge til rette for samhold, positivitet, aktivitet og håndballkunnskap. For å være best mulig rustet for dette har klubben valgt å benytte betalt arbeidskraft for enkelte tjenester, bla regnskapsføring og merkantil administrasjon. Dette letter arbeidet betydelig for styremedlemmer og andre som gjør en frivillig innsats for drift av klubben. Hovedkostnadene for SIL Håndball er halleie, påmeldingsavgifter til NHF, trenerhonorar og lønn.

Vi viderefører ordningen med at nye medlemmer i aldersgruppen 6-9 år  får kvalitetsball og drikkeflaske ved innmelding i klubben.

Satser treningsavgift
Avgiftene for sesongen er som følger:

 

Medlemsavgift sesongen 2021/2022 600 for enkeltmedlem / 1000 for familie
Treningsavgift sesongen 2021/2022 Treningsavgift
K2 4400
H2 4400
K4 2000
H5 1000
Junior jenter 4400
Junior gutter 4400
J16 (2005) 3900
J15 (2006) 3900
J13 (2008) 3500
J11 (2010) 3000
J9/10 (2011/2012) 2000
G13 (2008) 3500
G10 (2011) 2000
Youngstars (2013 og yngre) 1600
Nye medlemmer på Youngstars 1050

For barn nr. 2 i junioravdeling gis 25% søskenmoderasjon. For barn nr. 3 i junioravdelingen gis 50% søskenmoderasjon.

Betaling
Klubben har valgt å sende ut medlemsavgift og treningsavgift samtidig en gang pr år. Dette for å spare administrasjonskostnader ifbm fakturering og oppfølging av innbetalinger. Faktura sendes ut i oktober. Er det ønske om å dele fakturabeløpet i flere innbetalinger skal regnskapsfører kontaktes vedrørende dette, vi finner alltid en løsning 🙂 Regnskapsfører er Trine Stang mail trine.stang@hotmail.com

Lykke til med sesongen!


Organisasjonsnummer: 996361764   Kontonummer: 1020.30.62791