Årsmøte 2021 19.05.2021
Skrevet av: Kjell Kenneth Pettersen
Årsmøtet 2021 avholdes på Teams mandag 14. juni kl 18:00.

Innkalling og møteavvikling i henhold til klubbens lover. Saksdokumenter kan fås tilsendt ved henvendelse til Trine Stang trine.stang@hotmail.com 2 uker før årsmøtet. Samtlige dokumenter vil være tilgjengelig på årsmøtet i papirformat. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende, ved styrets leder, senest mandag 07. juni.
Påmelding til årsmøte sendes til Wivian Kollvangsnes wivianko@online.no senest 10. juni.
Det er ønskelig med et stort oppmøte på årsmøtet.
Michael Thomsen
styreleder
Saksliste årsmøte 2021.
 
Dato: 14.06.21
Tid: kl 18.00
Sted: Teams
 
1.   Godkjenne stemmeberettigede.
 
2.   Godkjenne innkalling og saksliste.
 
3.   Valg av dirigent og referent, samt to til å underskrive møtereferatet.
 
4.   Årsberetninger fra lag og klubb.
 
5.   Behandle regnskap for 2020
 
6.   Fastsette medlemskontingent for 2021.
 
7.   Behandle budsjett for 2021.
 
8.   Behandle mottatte forslag.

9.   Valg av styre.
 
10.Valg av representanter til ting og utvalg.
 
11.Valgkomite med leder, nestleder, styremedlem og varamedlem.


LERØYSERIEN:

 

 

 

Platinapartner

Sølvpartner

HovedsamarbeidspartnerMotta nyheter rett i eposten!
Din epost:
Aktivitetskalender
Velg lag/grupper:
Se hele kalenderen her

Daglig leder: Wivian Kollvangsnes
Styreleder: Michael Thomsen
Økonomi : Trine Langvik Stang   
Organisasjonsnummer: 996361764
Adresse: Stanggrenda 21, 1708 Sarpsborg
Kontonummer: 1020.30.62791