Årsmøte SIL Håndball 2020 16.02.2020
Skrevet av: Kjell Kenneth Pettersen
Årsmøtet 2020 avholdes i Sarpsborghallen onsdag 18. mars kl 18:00.
Innkalling og møteavvikling i henhold til klubbens lover. Saksdokumenter kan fås tilsendt ved henvendelse til Trine Stang trine.stang@hotmail.com 4 uker før årsmøtet. Samtlige dokumenter vil være tilgjengelig på årsmøtet i papirformat. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende, ved styrets leder, senest onsdag 11. mars.

Det er ønskelig med et stort oppmøte på årsmøtet.

Michael Thomsen styreleder

Saksliste årsmøte 2020.
Dato: 18.03.20 Tid: kl 18.00
Sted: Sarpsborghallen

1. Godkjenne stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkalling og saksliste.
3. Valg av dirigent og referent, samt to til å underskrive møtereferatet.
4. Årsberetninger fra lag og klubb.
5. Behandle regnskap for 2019.
6. Fastsette medlemskontingent for 2020.
7. Behandle budsjett for 2020.
8. Behandle mottatte forslag.
9. Valg av styre.
10.Valg av representanter til ting og utvalg.
11.Valgkomite med leder, to medlemmer og en varamedlem.


LERØYSERIEN:

 

 

 

Platinapartner

Sølvpartner

HovedsamarbeidspartnerMotta nyheter rett i eposten!
Din epost:
Aktivitetskalender
Velg lag/grupper:
Se hele kalenderen her

Daglig leder: Wivian Kollvangsnes
Styreleder: Michael Thomsen
Økonomi : Trine Langvik Stang   
Organisasjonsnummer: 996361764
Adresse: Stanggrenda 21, 1708 Sarpsborg
Kontonummer: 1020.30.62791