Dugnadsregler
Med dugnad menes arbeid som utføres hvor godtgjørelsen går til et felles gode. Dugnad i idrettssammenheng kan deles inn i to hovedgrupper, klubbdugnad og lagdugnad.

I SIL Håndball er det normalt 0 - 2 klubbdugnader pr år. I tillegg kommer dugnader som sekretariat, kiosk, etc i forbindelse med at lagene har hjemmekamper.

Klubbdugnad
Med klubbdugnad menes dugnadsarbeid som utføres av klubbens medlemmer, eller medlemmets foresatte, til å dekke deler av klubbens driftskostnader. Disse kostnadene omfatter bl.a.; halleie, honorarer til ansatte, påmeldinger til serier og cuper, forsikringer, husleie, klubbhus, dommere, trenerutdanning, etc.

Ved klubbdugnad går det innarbeidede beløp normalt i sin helhet til klubbkassa.

Lagdugnad
Med lagdugnad menes dugnad som utføres til inntekt for lagkassa til det enkelte lag/årsklasse. Lagkassa brukes normalt til dekking av kostnader ifbm reise og opphold på cuper, sosiale arrangement, rekvisita som tape og isposer, etc. Ved dugnad til inntekt for lagkassa skal det ikke føres lister over innarbeidet beløp pr
spiller. Det er allikevel fornuftig at dugnadsansvarlig på laget fører en enkel oversikt slik at dugnadsarbeidet fordeles nogenlunde jevnt, men allikevel ut i fra den enkeltes mulighet til å bidra.

Dugnad for BRING og LERØYserien
BRINGserien (16år) og LERØYserien (18 år) er arrangementer som påfører lag/klubb/spiller store kostnader. Typisk størrelsesorden 10 – 14 tusen kroner pr spiller. Normalt dekker klubben påmelding til BRING/LERØYserien, samt gir et beløp i støtte avhengig av klubbens økonomiske situasjon. Det opprettes egen konto for disse seriene i SIL Håndball sitt regnskapssystem. Det anbefales at laget i god tid før BRING/LERØY tenker gjennom den økonomiske situasjonen i forhold til denne serien. I BRING/LERØYserien skal klubbens 16/18årslag opprette en BRING/LERØYgruppe bestående av minst 3 foresatte. Denne gruppa har ansvar for at kostnader i forbindelse med BRING/LERØYserien dekkes i form av dugnader, sponsorer og egeninnbetaling.

Ved dugnad begrenset kun for BRING/LERØY tillates det regnskap for enkeltspillere da det er vanlig at spillere fra yngre årsklasser deltar ut i fra prestasjoner.

BRING/LERØYgruppa er også ansvarlige for klubbens hjemmearrangement i forbindelse med nevnte serier.

Ved hjemmearrangement kan BRING/LERØYgruppene ha annet salg i hallen, dog ikke som konkurrerer med SIL-kiosken. Salgsinntekter fra annet salg tilfaller BRING/LERØY i sin helhet. Billettinntekter og inntekt fra ordinær kiosk går uavkortet til klubben. Blant annet for å dekke halleie og dommerkostnader.

LERØYSERIEN:

1. runde :

10. november Munkvollhallen(Trondheim)

motstandere Larvik og Byåsen

kampene kan følges live i håndball appen

 

Platinapartner

Sølvpartner

HovedsamarbeidspartnerMotta nyheter rett i eposten!
Din epost:
Aktivitetskalender
Velg lag/grupper:
Se hele kalenderen her
søndag 18.Nov
Jenter 2003
15-1: Stabæk - SIL1
Sted:Nadderud Arena 2
Tid: 11.00 - 12.05 [les mer]

søndag 18.Nov
Jenter 2003
15-2: SIL2 - Lisleby2
Sted:Sarpsborghallen B
Tid: 12.20 - 13.25 [les mer]

mandag 19.Nov
Jenter 2003
Håndballøkt
Sted:Sarpsborghallen C
Tid: 17.00 - 18.30

mandag 19.Nov
Jenter 2008
Trening
Sted:Sarpsborghallen Bane C
Tid: 18.00 - 19.30 [les mer]

tirsdag 20.Nov
Jenter 2003
Styrketrening
Sted:CrossFit Sarpsborg
Tid: 20.00 - 21.00 [les mer]

onsdag 21.Nov
Jenter 2003
Håndballøkt
Sted:Sarpsborghallen C
Tid: 17.00 - 18.30

torsdag 22.Nov
Jenter 2003
Løp + håndball økt
Sted:Sarpsborghallen A
Tid: 19.45 - 22.00 [les mer]

torsdag 22.Nov
Jenter 2008
Trening
Sted:Sarpsborghallen Bane C
Tid: 17.30 - 18.30


Daglig leder: Wivian Kollvangsnes
Styreleder: Michael Thomsen
Økonomi : Trine Langvik Stang 
Webansvarlig: Kjell Kenneth Pettersen  
Organisasjonsnummer: 996361764
Adresse: Stanggrenda 21, 1708 Sarpsborg
Kontonummer: 1020.30.62791